Proje Onay ve Kabul
Proje Onay ve Kabul

Proje Onay ve Kabul

      İlk yetkilendirmemiz 09.01.2015 tarihli ve 73 sayılı EİGM yazısı ile lisanssız olan tüm güçlerde ve lisanslı olan 10 MWe’nin altındaki güçlerdeki HES’ler için verilmiş olup, 18.12.2019 tarihli ve 24409 sayılı EİGM yazısı ile de lisanssız olan tüm güçlerde HES, BES ve TES ile lisanslı olan 10 MWe’nin altındaki güçlerdeki HES’lerin proje onayı, kabulü ve tutanak onayı işlerinin Şirketimiz bünyesinde yapılması hususunda yeniden yetkilendirme yapılmıştır.

      Söz konusu işleri yürütebilmek için 28.01.2015 tarihinden itibaren Proje Onay Müdürlüğü (12.03.2019 tarihinden itibaren Enerji Tesisleri Onay Müdürlüğü) adı altında  faaliyetlerini İdari Binamızın giriş katında sürdürmeye başlamıştır

EİGM ve yetkilendirilen tüm Proje Onay Birimleri gibi TEMSAN’da;

•    30.12.2014 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği (RG-29221),
•    07.11.2015 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yön. Değ. Yap. Dair Yön. (RG-29525),
•    19.02.2020 tarihli Elektrik Üretim Ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği (RG 31044)

hükümlerine göre hizmet vermekte olup, hiçbir farklı uygulama yapılmamaktadır.

      28.01.2015 tarihden bugüne kadar TEMSAN POB olarak 110 ön proje, 227 kati proje, 44 tadilat projesi onayı, 222 kabul, 29 tutanak onayı gerçekleştirilmiş, 44 proje onayı ile 14 kabul ret edilmiş olup, ulusal elektrik şebekemize toplam yaklaşık 686 MWe girdi sağlanmıştır.

      TEMSAN Enerji Tesisleri Onay Müdürlüğü’nde genel olarak her birinin elektronik incelemeleri de dâhil olmak üzere aşağıdaki hususlarda işlemler yürütülmektedir.

•    Ön proje inceleme ve onayları,
•    Tadilat proje inceleme ve onayları,
•    Kati proje inceleme ve onayları,
•    Mühendislik raporu inceleme,
•    Kısmi, Tadilat ve Kabul heyeti teşkili ve kabuller.

      Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği 01.04.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, bu tarihten önce yapılan kabul başvuruları, 06.11.2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilecektir. Aşağıdaki linklerde, 01.04.2020 tarihinden önceki ve sonraki işlemlerde kullanılan bilgi ve belgeleri bulabilirsiniz.

      Tutanak Onayı Hizmeti yeni yönetmelik ile tamamen durdurulmuştur. Kabul eksiklerinin tamamlandığına dair hazırlanan Eksik Tamamlama Beyan Raporu istenecek olup, bu beyanı sunan firmaların tutanakları firmalara yazı ekinde teslim edilecektir. Detaylar için lütfen 23- Eksik tamamlama beyanı hazırlama prosedürü (01.04.2020).docx isimli dosyamızı inceleyiniz.

      Söz konusu işlemlere ait yönetmelikler, iş akış şeması, başvuru prosedürleri ve başvuru dilekçe örnekleri, eksik tamamlama beyan raporu hazırlama prosedürleri ve başvuru formu, kabul cilt prosedürü ile başvuru formu, proje antet örneği, iş akış şeması, ön proje kontrol listesi, kati proje kontrol listesi, kabul işlemleri, hizmet bedelleri, iş akış şeması, tesis ve kabul bilgi formları, örnek kabul dosyaları, vb. aşağıda verilmektedir.

      Enerji Tesisleri Onay Müdürlüğümüz tarafından yürütülen işlemler, yatırımcı veya projecilerden kaynaklanan bir gecikme olmaması halinde işlemlerde herhangi bir gecikme yaşanmadan en geç birkaç gün içerisinde cevap verilmekte ve en geç 15 gün içerisinde işlemleriniz tamamlanmaktadır.

      Proje Onay ve Kabul Takip Sistemi' nin ilk fazı olan uygulama kısmı devreye alınmıştır. Başvurularınızın E-Devlet üzerinden sorgulanmasını sağlayacak ikinci faz için çalışmalarımız devam etmekte olup, devreye girdiğinde ayrıca duyurulacaktır.

* ÖNEMLİ NOTLAR:

•   Başvurularınızda tesis bilgi formunun ve hizmet bedelleri tablosunun en son sürümlerinin kullanılması gerekmektedir. Belgeler eksiksiz ve doğru doldurulmalıdır.

•   Başvuru belgeleri içerisinde tesis bilgi formu ve ödeme dekontu bulunmayanlar kayda alınamamaktadır.

•   Kullanacağınız belgelerin en son sürüm olup olmadığını lütfen aşağıdaki linklerin tarihlerinden kontrol ediniz.

•   Proje ve kabul başvurularınızda eksiksiz başvurulması gerekmektedir. Varsa eksiklikleriniz hakkında verilecek görüşlerimizden sonra en geç 15 gün içerisinde eksikliklerinizin tamamlanması gerekmektedir. Geciken tüm başvurular iptal edilecektir.

•   Onaylatılan projeniz ile kabulde sahada farklılıklar bulunmasının, kabulün ret edileceği anlamına geleceğine önemle dikkate alınmalıdır.

•   Yılın Eylül ve özellikle Ekim ayları içerisinde, YEKDEM’e girecek santrallerin önceliği bulunmaktadır.

Gerekli bilgi ve belgeler:

01- Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği (30.12.2014) (Güncel 09.05.2019)

02- Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği (19.02.2020)

03- Elektrik Tesisleri POB Yetkilendirme Yazısı (18.12.2019)

04- TEMSAN A.Ş. 2020 Yılı Hizmet Bedelleri (22.01.2020)

05- Prosedürler ve Kontrol Listeleri (25.06.2020)

06- Örnek HES GK Tutanağı (25.06.2020)

07- Örnek BES-TES GK Tutanağı (25.06.2020)

25.06.2020

 
 

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.
Yasal Uyarı | Site Haritası

bakanlik