Proje Onay ve Kabul
Proje Onay ve Kabul

Proje Onay ve Kabul

Güncellenme Tarihi:07.01.2022

      İlk yetkilendirmemiz 09.01.2015 tarihli ve 73 sayılı EİGM yazısı ile lisanssız olan tüm güçlerde ve lisanslı olan 10 MWe’nin altındaki güçlerdeki HES’ler için verilmiş olup, 15.12.2021 tarihli ve E.93932 sayılı EİGM yazısı ile de lisanssız olan tüm güçlerde HES, BES ve TES’lerin proje onayı, kabulü ve tutanak teslim işlerinin Şirketimiz bünyesinde yapılması hususunda yeniden yetkilendirme yapılmıştır.

      Söz konusu işleri yürütebilmek için 28.01.2015 tarihinden itibaren Proje Onay Müdürlüğü (12.03.2019 tarihinden itibaren Enerji Tesisleri Onay Müdürlüğü) adı altında faaliyetlerini İdari Binamızın giriş katında sürdürmeye başlamıştır.

      EİGM ve yetkilendirilen tüm Proje Onay Birimleri gibi TEMSAN POB’da;

•    30.12.2014 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği (RG-29221),
•    07.11.2015 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yön. Değ. Yap. Dair Yön. (RG-29525),
•    19.02.2020 tarihli Elektrik Üretim Ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği (RG 31044)

hükümlerine göre hizmet vermekte olup, hiçbir farklı uygulama yapılmamaktadır.

      28.01.2015 tarihinden bugüne kadar TEMSAN POB olarak 124 ön proje, 266 kati proje, 66 tadilat projesi onayı, 270 kabul, 29 tutanak onayı ve 41 tutanak teslimi gerçekleştirilmiş, 57 proje onayı ile 30 kabul ret edilmiş olup, ulusal elektrik şebekemize toplam yaklaşık 875 MWe girdi sağlanmıştır.

      TEMSAN Enerji Tesisleri Onay Müdürlüğü’nde genel olarak her birinin elektronik incelemeleri de dâhil olmak üzere aşağıdaki hususlarda işlemler yürütülmektedir.

•    Tadilat proje inceleme ve onayları,
•    Kati proje inceleme ve onayları,
•    Eksik Tamamlama Beyan Raporu inceleme,
•    Kısmi, Tadilat ve Kabul heyeti teşkili ve kabuller.

      Söz konusu işlemlere ait yönetmelikler, iş akış şeması, başvuru prosedürleri ve başvuru dilekçe örnekleri, eksik tamamlama beyan raporu hazırlama prosedürleri ve başvuru formu, kabul cilt prosedürü ile başvuru formu, proje antet örneği, iş akış şeması, ön proje kontrol listesi, kati proje kontrol listesi, kabul işlemleri, hizmet bedelleri, iş akış şeması, tesis ve kabul bilgi formları, örnek kabul dosyaları, vb.’nin güncel halleri aşağıda verilmektedir.

      Enerji Tesisleri Onay Müdürlüğümüz tarafından yürütülen işlemler, yatırımcı veya projecilerden kaynaklanan bir gecikme olmaması halinde işlemlerde herhangi bir gecikme yaşanmadan en geç birkaç gün içerisinde cevap verilmekte ve en geç 15 gün içerisinde işlemleriniz tamamlanmaktadır.

      Tutanak Onayı Hizmeti yeni yönetmelik ile tamamen durdurulmuştur. Kabul eksiklerinin tamamlandığına dair hazırlanan Eksik Tamamlama Beyan Raporu istenecek olup, bu beyanı sunan firmaların tutanakları firmalara yazı ekinde teslim edilecektir. Detaylar için lütfen 22- Eksik tamamlama beyanı hazırlama prosedürü (10.08.2021).docx isimli dosyamızı inceleyiniz.

* ÖNEMLİ NOTLAR:

•   Proje Onay ve Kabul Takip Sistemimizin E-Devlet üzerinden başvurularınızın sorgulanmasını sağlayacak üçüncü faz çalışmaları da tamamlanarak, TEMSAN - Proje Onay ve Kabul Sistemi E-Devlet Servisi Projesi ' nin son hali 04.12.2021 tarihinde devreye alınmış ve projemiz tamamlanmıştır. Bu sayede TEMSAN POB’a 01.01.2020 tarihinden itibaren yaptığınız tüm başvurularınız, tesis bilgi formunuz ile tarafınızca yetkilendirilen kişiler tarafından, https://www.turkiye.gov.tr/temsan-proje-onay-ve-kabul-sistemi-basvuru-sorgulama adresi üzerinden kimlik doğrulama işleminin ardından, artık her zaman ve her yerde sorgulanabilir, oluşan belgeler görüntülenebilir ve/veya indirilebilir. Yetkilendirdiğiniz personel listesini bu detayı bilerek seçmeniz, tesis sahibi firmadan bir kişinin de bulunmasına özen göstermeniz önerilir.

•   22.12.2020 tarihli ve E.40998 sayılı EİGM yazısı ile Lisanslı 10 MW’ın altındaki HES’ler için yetkilendirmemiz değişmiştir. Söz konusu yetkilendirilme yazısına göre; proje onayı yapılmış olan Lisanslı 10 MW’ın altındaki HES’lerin, tesis kabul ve tutanak teslim işlemlerinin, projelerini onaylayan TEMSAN POB tarafından yapılmasına devam edilecektir.

•   Başvurularınızda başvuru dilekçesinin, tesis bilgi formunun ve hizmet bedelleri tablosunun en son sürümlerinin kullanılması gerekmektedir. Belgeler eksiksiz ve doğru doldurulmalıdır. Başvuru belgeleri içerisinde tesis bilgi formu ve ödeme dekontu bulunmayanlar kayda alınamamaktadır.

•   Kullanacağınız belgelerin en son sürüm olup olmadığını lütfen aşağıdaki linklerin tarihlerinden kontrol ediniz.

•   Proje ve kabul başvurularınızda eksiksiz başvurulması gerekmektedir. Varsa eksiklikleriniz hakkında verilecek görüşlerimizden sonra en geç 15 gün içerisinde eksikliklerinizin tamamlanması gerekmektedir. Eksikliklerin tamamlanmasında 15 günü geçen tüm başvurular iptal edilecektir.

•   19.02.2020 tarihli Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğine göre; onaylanan genel yerleşim ve tekhat projeleriniz ile kabulde saha kontrollerinde bir farklılık çıkması halinde kabulün ret olacağını, bu sebeple kati proje onayına as-built çizimlerle gelinmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

•   Aynı yönetmeliğe göre kabul öncesinde, onaylı genel vaziyet planında yer alan yapılara ait yapı ruhsatının (santralin ismi veya türü "…. hidroelektrik santral / trijenerasyon / vb" şeklinde mutlaka belirtilmiş olarak) alınmış olması gerekmektedir.

•   Yukarıda belirtilen hususların tamamı DUYURU niteliğindedir.

Gerekli bilgi ve belgeler:

01- Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği (30.12.2014) (Güncel 09.05.2019)

02- Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği (19.02.2020)

03- Elektrik Tesisleri POB Yetkilendirme Yazısı (15.12.2021)

04-TEMSAN A.Ş. 2022 Yılı Hizmet Bedelleri (07.01.2022)

05-Prosedürler ve Kontrol Listeleri (17.12.2021)

06- Örnek HES GK Tutanağı (17.12.2021)

07- Örnek BES-TES GK Tutanağı (17.12.2021)

 

 
 

Her Hakkı Saklıdır © 2022 Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.
Yasal Uyarı | Site Haritası

bakanlik